Atelier de crowdfunding – pentru a transforma ideile în reu?ite inspira?ionale!

“Atelierul pentru crearea unei campanii de crowdfunding” este preg?tit pentru persoanele care au o idee conturat?, prin care doresc s? ini?ieze o activitate nou? (proiect, un mic business) ?i au nevoie de:

– fondurile necesare pentru a începe cu costuri cât mai sc?zute;

– validarea ideii din partea comunit??ii din care fac parte, a viitorilor clien?i sau beneficiari;

În cadrul atelierului vom vorbi despre ce înseamn? s? faci o campanie de crowdfunding, care sunt platformele online pe care s? se publice ?i apoi, pornind de la elementele cheie necesare într-o campanie tipic? de crowdfunding v? invit?m s? lucra?i pas cu pas la propria campanie.

Pres?r?m exemple ?i studii de caz despre cum se conduce o campanie spre succes, înv??ând din campaniile de succes sau din gre?elile f?cute de al?ii, cu scopul de a cre?te ?ansele de reu?it?. Atelierul se adreseaz? celor care doresc s? ini?ieze campanii pe platformele române?ti, dar în egal? m?sur? se poate utiliza ?i pentru campanii de crowdfunding organizate pe platforme interna?ionale.

La sfâr?itul zilei dorim ca fiecare dintre participan?i s? aibe într-o prima form? descrierea campaniei, tipurile de recompense potrivite, precum ?i c?i de implicare a comunit??ii pentru sus?inerea ?i promovarea campaniei.

“Atelierul pentru crearea unei campanii de crowdfunding” va avea loc

– sâmb?t?, 13 decembrie între orele 10-18:00

– la sediul Training Café, Str. Academiei nr 17, etaj 3. Aici reg?si?i o hart?.

Pentru a participa la atelier, v? invit?m s? v? înscrie?i completând acest formular

  • Taxa de participare, pre? întreg: 220 lei/ persoan?.
  • Pentru înscrierea pân? la data de 20 noiembrie, taxa este de 170 lei/ persoan?.
  • Pentru înscrierea pân? la data de 30 noiembrie, taxa este de 200 lei/ persoan?.

Despre trainer:

C?t?lina Azamfirei face parte din echipa care a fondat în 2013 platforma de crowdfunding adresata ideilor antreprenoriale cu impact in societate: PotSiEu.ro. Ca parte a echipei, a acordat consultan?? pentru campanii de crowdfunding recomandându-se “Creator de solu?ii”, pentru c? reu?e?te s? contribuie cu solu?ii clare ?i potrivite nevoilor clien?ilor. Prin formare expert în marketing ?i comunicare, adapteaz? strategii pentru domeniul non-profit ?i start-up. Are acreditare din partea Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Inov?rii (pentru ocupa?ia Formator COD COR 242401).

Pe Cat?lina o g?si?i la: [email protected] ?i 0733.243.751

Tagged with: ,

About Author

Andrei Chirtoc

1 Comment

  1. Se mai organizeaza astfel de campanii?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.