Galantom caut? manageri de succes pentru comunitatea oamenilor de bine

In 2013, doar 16% dintre managerii de succes din România au profitat de facilitatea fiscala 20% pentru a sustine proiectele sociale

În anul 2013, doar 16% dintre managerii din România care administreaz? firme cu profit au folosit facilitatea din Codul Fiscal de redirec?ionare a 20% din impozitul pe profit pentru a sus?ine, fara nici un cost, organiza?ii nonprofit. Suma total? direc?ionat? în anul trecut de firme câtre organiza?ii nonprofit a fost de 118 milioane de Euro.

Dac? toate firmele cu profit din ?ar? ar fi ales s? fac? uz de aceast? facilitate, înc? 407 milioane de Euro ar fi putut fi folosi?i de organiza?iile nonprofit pentru implementarea de proiecte care genereaz? schimbare în comunitate în domenii cheie, precum s?n?tate, educa?ie, mediu, incluziune social? ?i nu numai.

Pentru a contribui la schimbarea în bine a acestei situa?ii, Galantom.ro împreun? cu RTC România au lansat o campanie de recrutare a managerilor de succes care doresc s? fac? parte din comunitatea oamenilor de bine. Campania va fi promovat? în special în mediul online ?i prin mailing direct ?i va urm?ri cre?terea notoriet??ii facilit??ii fiscale de redirec?ionare a 20% din impozitul pe profit în rândul managerilor din cadrul întreprinderilor mici ?i mijocii, dar ?i atragerea fondurilor c?tre proiectul Galantom.ro – comunitatea oamenilor de bine. Detalii depre campanie sunt diponibile pe http://galantom.ro/20lasuta/.

Responsabilitate social? înseamn? ?i s? î?i cuno?ti drepturile. Principalul motiv pentru care companiile nu fac uz de aceast? prevedere, în special IMM-urile, este pentru c? nu o cunosc. De aceea prin campania noastr?, ne propunem, în primul rând, s? cre?tem notorietatea acestei prevederi, dar ?i s? îi câ?tig?m pe managerii de succes din România ca investitori în platforma Galantom.ro, un proiect cu unul dintre cele mai bune ROI în termeni de impact social de la noi. Pentru fiecare 1 Euro investit în platform?, aceasta poate genera 3.7 Euro pentru organiza?iile beneficiare.

(Andrei Chirtoc, Coordonator de programe la Envision Romania)

Ce este prevederea 20%

În România, exist? o facilitate fiscal? care permite companiilor s? sus?in? organiza?ii nonprofit, f?r? costuri, prin direc?ionarea unui procent din impozitul pe profitul datorat statului. Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal (coroborat cu prevederile art. 49 indice 1 din normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal), contribuabilii persoane juridice care efectueaz? sponsoriz?ri, acte de mecenat, precum ?i cei care acord? burse private conform prevederilor Legii Sponsoriz?rii nr.32/1994, beneficiaz? de un credit fiscal. Companiilor care acord? sponsoriz?ri li se scad cheltuielile cu sponsoriz?rile din impozitul pe profit datorat statului în limita a 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 3 la mie din cifra de afaceri.

Consulta codul fiscal aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#n21al4p

Date relevante*

În 2013, 191.691 de societ??i comerciale au înregistrat profit în România. Dac? toate acestea ar fi direc?ionat c?tre sectorul nonprofit suma maxim? prev?zut? de lege, pân? la 2,3 miliarde de lei (525 milioane de euro)**, ar fi putut sus?ine domenii cheie precum s?n?tatea, mediul ?i educa?ia. Totu?i, doar 16% dintre societ??ile comerciale(30.651) au ales s? foloseasc? facilitatea fiscal? prev?zut? în Legea Sponsoriz?rii, suma distribuit? c?tre ONG-uri fiind de 523 milioane de lei (118 milioane de euro), adic? doar 22% din poten?ialul maxim.

* Datele sunt preluate din cercetarea realizat? de HOSPICE Casa Speran?ei ?i AlTreileaSector.ro, în perioada septembrie – noiembrie 2014.

** Poten?ialul maxim, calculat f?r? a lua în considerare limitarea de 3 la mie din cifra de afaceri.

Despre Galantom.

Galantom este o platform? de fundraising online care ajut? oamenii de bine s? strâng? fonduri pentru cauzele sociale în care cred. Galantom este un proiect al Asocia?iei Envision România n?scut? la ini?iativa unor tineri pasiona?i de programe sociale ?i IT care au ales s? dezvolte proiecte generatoare de schimbare cu impact în societatea româneasc?. Mai multe pe http://galantom.ro/

Despre RTC

Cu o experien?? de peste 20 de ani, RTC este cea mai mare companie de import ?i distribu?ie de produse necesare pentru birou ?i locul de munc? ?i furnizeaz? o solu?ie complet? pentru companii: protocol, cur??enie, administrative, protec?ia muncii, articole promo?ionale, papet?rie, birotic?, mobilier, ?colare. RTC Proffice Experience a fost preluat? în 2011 de fondul de investi?ii suedez ORESA Ventures, un fond activ din 1997 atât în Europa Central? ?i de Est, cât ?i în ?ar?. ORESA Ventures are o experien?? semnificativ? în investi?ii private pe pia?a româneasc?. În ultimii 14 ani a realizat prelu?ri de succes, câteva dintre ele deja revândute (Flanco), iar altele înc? în dezvoltare de portofoliu: Fabryo, Kiwi Finance, Medicover, Somaco. Pentru mai multe informa?ii vizita?i www.rtc.ro.

Contact

Andrei Chirtoc
Coordonator de Proiecte
Envision România

0721.765.383
[email protected]

Tagged with:

About Author

Gabriel Solomon

Initiator Galantom, Consultant evenimente sportive, Realizator Podcast Primul Maraton

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.