Programul de granturi “Împreun? cu Lild pentru un viitor mai bun” pentru proiecte din domeniile educa?ie ?i mediu

Ne bucur?m s? anun??m un nou program de granturi al Lidl Romania, care vor sus?ine proiecte din domeniul educa?iei ?i mediului.

Programul Împreun? cu Lidl pentru un viitor mai bun se adreseaz? organiza?iilor non-guvernamentale din România care au cel pu?in un an de experien?? în implementarea proiectelor din domeniile men?ionate mai sus.

Administratorii programului de granturi sunt Asociatia pentru Relatii Comunitare ?i Envision Romania ?i îi pute?i contacta pentru orice întreb?ri pe adresele [email protected] sau [email protected].

Valoarea proiectului trebuie s? se încadreze între 46.000 ?i 160.000 de lei, intervalul de implementare fiind aprilie – decembrie 2018.

Termenul limit? pentru depunerea aplica?iilor este 23 februarie 2018, ora 18:00.

Dac? dori?i s? aplica?i, pute?i crea un cont pe platforma http://grantwizzard.ro/communitygrant.
Pute?i citi regulamentul acestei runde cu detaliile despre grant AICI.

În urma experien?ei de anul trecut, ?tim c? num?rul de aplica?ii este foarte mare, astfel încât nu vom putea transmite feedback fiec?rei organiza?ii în parte. Vom anun?a organiza?iile despre decizia de finan?are pân? la data de 30 martie 2018 ?i decizia despre ce proiecte vor fi finan?ate în aceast? rund? va fi luat? de un juriu alc?tuit din reprezentanti ai Lidl România, ARC ?i ai Envision România.

Mult succes!

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.