In urma unei campanii a Fundatiei Genesis for Life s-a cumparat un aparat aparat revolutionar de dializa pentru copiii nascuti prematur

Pe 17 Iunie 2015 a avut loc cincea edi?ie a Genesis for Life, eveniment caritabil al Funda?iei Genesis Collegiate. Anul acesta, funda?ia s-a al?turat din nou eforturilor medicului C?t?lin Cîrstoveanu, ?eful sec?iei de terapie intensiv? neonatologie de la Spitalul Marie Curie, pentru a strânge 20.000 de euro, suma necesar? achizi?ion?rii unui aparat revolu?ionar de dializ? pentru copiii n?scu?i prematur.

În urm? cu dou? s?pt?mâni, doctorul Cîrstoveanu ?i echipa sa au realizat o premier? medical? mondial?: via?a lui Cristian, un bebelu? de câteva luni, a fost salvat? prin dializ? hepato-renal? realizat? cu ajutorul acestui aparat, care a putut ajunge în sec?ie datorit? eforturilor celor de la Genesis ?i ale importatorului, înc? înainte de a fi achitat integral.

Dup? o strângere de fonduri desf??urat? online pe platforma Galantom, proiectul s-a finalizat cu evenimentul caritabil organizat de Funda?ia Genesis Collegiate la re?edin?a Ambasadorului Italiei în România. Prin dona?ii directe ?i sponsoriz?ri, s-au strâns circa 18.000 de euro, aproape întreaga sum? necesar? achizi?ion?rii aparatului de dializ? destinat copiilor sub 2 kg.

Pân? la completarea sumei, cei care doresc pot face dona?ii pe pagina Funda?iei Genesis de pe platforma Galantom: http://genesis.galantom.ro/

C?t?lin Cîrstoveanu este primul doctor care a dezvoltat proiecte de strângere de fonduri pentru modernizarea unei unit??i medicale de stat ?i este cel care a ref?cut de la zero sec?ia de terapie intensiv? pentru nou n?scu?i de la Spitalul Marie Curie. În decursul carierei sale, medicul Cîrstoveanu a demonstrat c? limitele nu exist? ?i a încercat mereu s? fac? tot ce i-a stat în putin?? pentru a salva vie?ile micu?ilor s?i pacien?i.

sursa: romaniapozitiva.ro

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.