Legea lui Galantom: transform? 2% din impozitul pe venit în 6% impact social

Galantom.ro lanseaz? campania pentru redirec?ionarea a 2% din impozitul pe venit

Platforma de fundraising online Galantom.ro lanseaz? campania “Legea lui Galantom” cu scopul de a determina contribuabilii persoane fizice s? redirec?ioneze 2% din impozitul pe venit c?tre sus?inerea proiectului.

În anul 2014 pentru fiecare 1 leu investit în Galantom, platforma a generat 3 lei pentru cauzele beneficiare, ajungând la un total de aproape 650.000 RON strân?i.

Cei 2% investi?i în Galantom vor sus?ine dezvoltarea ?i promovarea platformei pentru a atrage ?i mai multe organiza?ii ?i fundraiseri voluntari care s? înmul?easc? de trei ori banii investi?i in platforma prin 2%, contribuind la dezvoltarea proiectelor cu impact real în comunitate.

În plus redirec?ionand 2% catre Galantom contribuabilii genereaz? impact pe scar? mai mare ?i în arii multiple de interes social, contribuie la cre?terea implic?rii sociale ?i la promovarea voluntariatului. Oricine poate vedea în timp real rezultatele investi?iei sale chiar pe site.

Detalii sunt disponibile pe site-ul dedicat campaniei: galantom.ro/2lasuta

Despre prevederea 2%

Prin simpla completare a formularelor 230 (pentru venituri din salarii) sau 200 (pentru PFA ?i alte venituri) emise de Administra?ia Financiar?, contribuabilii persoane fizice pot opta în fiecare an pentru a redirec?iona 2% din impozitul pe venit, pl?tit deja c?tre stat în anul precedent, c?tre o organiza?ie nonprofit, f?r? s? presupun? vreun cost din partea lor.

Aceast? prevedere este în vigoare începând din anul 2003 prin Legea 57 privind Codul Fiscal. Cu toate aceastea, în 2013 doar 24,9% dintre cei care ar fi putut s? sus?ina un proiect nonprofit prin aceast? modalitate au ?i facut-o. Suma total? redirec?ionata în 2013 a fost de 132.3 milioane RON.

Imagineaz?-?i care ar fi impactul social dac? cu to?ii am redirec?iona; aceast? sum? ar putea fi de aproximativ 4 ori mai mare.

Descarca formularul 230 pentru Galantom – pentru venituri din salarii

Descarca formularul 200 pentru Galantom – pentru PFA si alte venituri

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.