Galantom ?i Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare îi premiaz? la Gala Oameni pentru Oameni pe cei mai activi cinci membri ai platformei Galantom. Fundraiserii peer-to-peer – adic? oamenii care alearg?, înoat? sau g?tesc pentru o cauz? ?i î?i conving prietenii s? doneze – au produs în ultimul an o schimbare important? de mentalitate în filantropia din România pentru c? au construit pun?i directe între cet??eni ?i ini?iative comunitare.

Fundraisingul peer-to-peer se bazeaz? pe un principiu foarte simplu: oamenii pot fi motiva?i s? doneze pentru o cauz? dac? un prieten crede în ea, face un efort pentru ea ?i le cere ?i lor s? o sus?in?. Pentru c? au încredere în prieten, au încredere în cauz?. Este un mod natural de implicare, construit pe re?elele sociale, nu pe campanii de fundraising.

În ultimul an, pe platforma Galantom s-au donat aproape 700.000 de lei pentru 52 de organiza?ii, s-au f?cut 5.900 de dona?ii individuale ?i dona?ia medie a fost de 114 lei. Platforma le-a dat ocazia oamenilor s? organizeze nu mai pu?in de 71 de evenimente, de la Maratonul Bucure?ti la prânzuri la ei acas?, toate prilej de a vorbi despre lucrurile care îi mi?c?, despre oamenii care schimb? lumea ?i despre ce pot face prietenii ca s? o schimbe împreun? cu ei.

Pe m?sur? ce tot mai mul?i fac acest pas, fundraisingul peer-to-peer are un impact tot mai mare asupra societ??ii pentru c? le d? oamenilor posibilitatea s? fac? mai mult pentru cei din jur, s? treac? de la statutul de donator la cel de ambasadori ?i adev?ra?i cet??eni activi.

Gala Oameni pentru Oameni este evenimentul anual organizat de AmCham ?i Asocia?ia pentru Rela?ii Comunitare pentru a premia cele mai bune proiecte de filantropie ?i mobilizare de resurse ale companiilor, organiza?iilor ?i donatorilor din România.

Nominaliz?ri

Bogdana Diaconu

bogdana DiaconuAnul trecut a terminat primul ei maraton. O experien?? pe care a dorit s? i-o dedice lui Paul, un prieten bolnav de cancer. O încercare dur?, care îns? nu a ?tirbit nimic din optimismul lui ?i pe care a înfruntat-o cu îndârjire. Impresionat? de povestea lui de via??, Bogdana s-a mobilizat la aceast? curs? ?i a strâns 2.950 lei din 54 de dona?ii pe care i-a dat lui Paul pentru tratament, prin Asocia?ia Silver Lining. În plus, a reu?it s? conving? ?i un alt prieten s? pun? um?rul la eforturile ei ?i au f?cut fundraising împreun?. A continuat s? strâng? fonduri pentru Paul ?i la alte evenimente, dar, ce este ?i mai de apreciat, a continuat s? fac? fundraising pentru Silver Lining ?i dup? ce Paul a plecat din aceast? lume.

Andreea Dora Mag

Andreea Dora MagAnul trecut în toamn? a alergat 3 kilometri, prim?var? aceast? s-a ambi?ionat ?i a reu?it s? încheie cursa de 10 kilometri, iar pe 5 octombrie în acest an a trecut linia de finish dup? 21 de kilometri. To?i ace?ti kilometri i-a alergat pentru a-i ajut? pe cei mai pu?in ferici?i. Un fundraiser fidel al Funda?iei Hospice Casa Speran?ei, Andreea a strâns la trei evenimente 5.295 lei din 33 de dona?ii. Dar, mai mult decât dona?iile propriu-zise, Andreea este un real ambasador al cauzei Hospice. Le-a povestit colegilor de birou ?i prietenilor despre cauza pe care o sus?ine, a f?cut un panou cu cele mai importante motive pentru care Hospice merit? dona?ia lor ?i a înso?it totul cu cel mai dulce ice-breaker: bomboane ?i cl?tite. O dovad? c? fundraising-ul online merge mai bine dac? e sus?inut de activit??i offline.

Pieter Wessel

Pieter Wessel
Olandez, tat?l a doi b?ie?i, partener în Deloitte, maratonist pasionat ?i fundraiser. A?a se prezint? Peter, care a reu?it calificarea la Maratonul de la Boston ?i pe 21 aprilie a terminat cursa pe care a dedicat-o c?tre trei cauze speciale: BAPID, Învingem Autismul ?i Help Autism. Prin site-ul special dedicat acestei provoc?ri, Peter a reu?it strângerea a 4.278 euro din dona?ii individuale ?i o sponsorizare de 2.000 euro din partea Deloitte Foundation.

Daniel Mereu??

Daniel MereutaAlerg?tor, biciclist, triatlonist, sportiv amator dar mai ales sus?in?tor înfocat al proiectului Valea Plopului. Daniel face parte dintr-un grup select de sportivi care sus?in în mod constant aceea?i cauza la evenimentele sportive la care particip?. Totu?i, Daniel a dus sus?inerea lui pentru copiii de la Valea Plopului la urm?torul nivel. A organizat în mod voluntar un eveniment sportiv special pentru sus?inerea acestei cauze. „100 for Children” a avut loc pe 31 mai ?i a constat într-o curs? de 100 kilometri, între Bucure?ti ?i tab?ra de la Valea Plopului. Rezultatul: 44 de fundraiseri, 451 de dona?ii, 42.983 lei.

Radu Cristi

radu CristiÎn 2012 participa ca fotograf oficial la prima edi?ie a Transmaraton, un ultramaraton caritabil pe Transf?g?r??an. Inspirat de alerg?tori, ?i-a pus la b?taie pasiunea fotografic? pentru a strânge fonduri pentru patru cauze: Asocia?ia Inima Copiilor, Funda?ia Hospice Casa Speran?ei, Asocia?ia Pentru Dezvoltare Durabil? ViitorPlus, Asocia?ia ProVita. Radu face poze la evenimente sportive pe care le ofer? gratuit, la rezolu?ie mare ?i f?r? watermark. În schimb, încurajeaz? to?i subiec?ii din pozele sale s? doneze cât doresc în schimbul lor. Din 2013 e nelipsit la aproape toate evenimentele sportive ?i acest lucru se vede ?i la totalul dona?iilor: 9.488 lei de la peste 200 de donatori.

About Author

Gabriel Solomon

Initiator Galantom, Consultant evenimente sportive, Realizator Podcast Primul Maraton

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.