fbpx

Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun Archive

Programul de granturi “Împreun? cu Lild pentru un viitor mai bun” pentru proiecte din domeniile educa?ie ?i mediu

Ne bucur?m s? anun??m un nou program de granturi al Lidl Romania, care vor sus?ine proiecte din domeniul educa?iei ?i mediului. Programul Împreun? cu Lidl pentru un viitor mai bun se adreseaz? organiza?iilor non-guvernamentale din România care au cel pu?in un an de experien?? în implementarea proiectelor din...