Unii supereroi zboar? altfel

Supereroii galantomi au g?sit o alt? modalitate de a zbura. Zborul prin ap? la Ultra Swim Challenge 2014 :).

Înscrierile s-au deschis pe 20 ianuarie ?i deja 15 dintre înot?tori au decis s? fac? mai mult pentru cauza în care cred, HOSPICE Casa Speran?ei ?i au optat pentru a avea pagin? de fundraiseri pe galantom.ro.

?i pentru c? unii dintre ei au prins deja gustul “zborului subacvatic” de la participarea de anul trecut, din alte experien?e personale, sau al?ii doar îl intuiesc, anul acesta vor s? îl prelungeasc? parcurgând distan?e care mai de care mai îndr?zne?e. Vorba aia: Via?a e scurt?, gustul e lung! :))

Andrei Ro?u, care a declarat: ” A? sta ?i în cap pentru cauzele în care cred” :), vrea s? zboare prin ap? minim 20 de km (adic? 400 de bazine).

Anda Ignat, de?i nu e înot?toare de performan?? vrea s? sparg? o limit? personal? ?i s? ating? cel pu?in 5000 de metri.

Pentru Ioana L?z?rescu s? participe la un astfel de eveniment era pe lista de rezolu?ii de anul acesta, dar noi ?tim c?, dup? aceast? experien??, va r?mâne o rezolu?ie peren? :).

?erban Sergiu, pasionat de sporturile subacvatice, va parcurge ultimii 100m din cei 5 kilometri pe care ?i i-a propus, pe sub ap? cu dedica?ie pentru sus?in?torul care va face cea mai mare dona?ie pe pagin? lui de Galantom.

Cel mai cutez?tor dintre ei, pân? acum, este Remus Miron care a anun?at c? va încerca s? bat? un record na?ional: s? înoate 24 de ore.

Ace?tia sunt doar câ?iva dintre ei. Despre ceilal?i v? invit?m s? afla?i de pe site-ul nostru ?i urm?rindu-ne pagina de facebook.

Împreun? au reu?it s? strâng? deja, în doar câteva zile, pentru cauza HOSPICE Casa Speran?ei 4130 de lei.

__________________________________________________

Despre Ultra Swim Challenge

Ultra Swim Challenge este un eveniment caritabil, de strângere de fonduri pentru a finaliza amenajarea interiorului spitalului Hospice din Bucure?ti. Acesta va asigura, prin intermediul funda?iei beneficiare – HOSPICE CASA SPERAN?EI:

  • servicii complexe de îngrijiri paliative în regim de internare, în ambulator, în centre de zi ?i la domiciliul pacien?ilor oncologici – copii ?i adul?i
  • suport social, spiritual ?i psihologic pentru pacien?i ?i familii
  • cursuri de preg?tire teoretic? ?i practic? pentru personal de specialitate necesar dezvolt?rii serviciilor de îngrijiri paliative (medici, asisten?i medicali, asisten?i sociali, psihologi, terapeu?i, manageri de servicii, voluntari, etc.

Evenimentul va avea loc sâmb?ta, 8 februarie 2014, la Complexul Olimpic ?i Sportiv din Izvorani, Snagov. Poate participa orice persoan? care va înota intre 500-20.000 de metri. Limit? de locuri este de 160 la individual ?i 30 la ?tafet?.

Probe

  • Individual: minim 500m – maxim 20.000m
  • ?tafeta: este compus? din minim 2 persoane ?i maxim 6 persoane care trebuie s? parcurg? în total minim 3000m ?i maxim 20.000m. Aceast? distan?? se cumuleaz?. Un înot?tor poate s? înoate de mai multe ori ca s? ajute la parcurgerea distan?ei. ?tafeta trebuie s? aib? în permanen?? un înot?tor în ap?. Predarea ?tafetei se face prin predarea c??tii de înot.
  • ?tafeta corporate: acelea?i date ca la ?tafet?*

Mai multe despre eveniment ?i modalitatea de înscriere afla?i pe site-ul evenimentului – click aici.

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.