Platforma Galantom.ro atinge pragul de dona?ii de 1.000.000 de euro

Peste 3.200 de oameni de bine din România au strâns 1.000.000 de euro pentru cauzele caritabile în care cred, prin intermediul Galantom.ro, platform? online de fundraising pentru organiza?ii nonguvernamentale, în decursul celor 4 ani de la lansare.

Fie c? au alergat la maraton, fie ca ?i-au propus o provocare personal? prin care s? î?i înving? limitele, fie c? ?i-au d?ruit ziua de na?tere sau o pasiune, fie c? au renun?at 30 de zile la fumat sau ?i-au donat banii primi?i ca dar de nunt?, “galantomii” au ales s? foloseasc? aceste motive ca s? sus?in? un proiect al unei organiza?ii nonprofit ?i s? contribuie la implementarea acestuia în comunitate.

Oameni diferi?i în convingeri, valori, statut social, profesii sau pasiuni au în comun pe Galantom dorin?a de a face bine, parte din ei în mod constant, contribuind la dezvoltarea acestei comunit??i unice în jurul platformei.

Proiectele pentru care s-au strâns fondurile acoper? domenii diverse de impact social precum s?n?tate, mediu, educa?ie, sport, incluziune social? sau dezvoltare comunitar?.

Peste 140 de ONG-uri au utilizat cu încredere platforma pentru a strânge fonduri, printre care HOSPICE Casa Speran?ei, Salva?i Copiii, United Way, Noi Orizonturi Familia, Învingem Autismul, HelpAutism, Padurea Copiilor, MaiMultVerde, WWF România, Asocia?ia P.A.V.E.L., HHC România, OvidiuRo, Funda?ia Principesa Margareta a României, ?coala de Valori, Ajungem Mari ?i altele.

“De multe ori când am nevoie de un puseu de energie ?i motivatie, intru pe Galantom ?i citesc pove?tile oamenilor frumo?i care fac eforturi s? sustin? prin fundraising voluntar proiecte sociale ce contribuie la rezolvarea problemelor comunit??ilor lor. Asta m? umple de energie pozitiv? ?i speran?? c? lucurile merg pe un f?g?? bun. Un indicator îmbucur?tor pe platform? este nivelul ridicat al dona?iei medii care se men?ine de mai bine de 2 ani în intervalul 110-120 RON.”
Gabriel Solomon, ini?iator Galantom.ro.

Lansat în iunie 2013, proiectul Galantom reprezint? una dintre dovezile palpabile c? românii sunt din ce în ce mai implica?i social ?i din ce în ce mai interesa?i de rezolvarea problemelor din comunit??ile.

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.