Recomand?ri pentru Galantomi pentru o interac?iune mai bun? pe Facebook

Ionu? Constantinescu, Social Media Jedi, prieten ?i fundraiser pe Galantom ne-a dat câteva recomand?ri care ne pot fi de folos pentru o interac?iune mai bun? cu posibilii donatori pe Facebook. Le împ?rt?sim cu voi, v? ur?m mult spor la fundraising ?i la antrenamente ?i ne vedem sâmb?t? ?i duminic? la standul Galantom din Pia?a Constitu?iei la Raiffeisen Bucharest Maraton:

“Succesul unei post?ri ?ine de trei lucruri: relevan?? pentru audien??, momentul când se public? anun?ul ?i calitatea general? a con?inutului.

Acum, pe rând despre fiecare:

Când vorbim de relevan??, ne referim în primul rând la abilitatea post?rii de a rezona cu cei care o citesc. Mai pe române?te: câ?i dintre cei care citesc anun?ul se reg?sesc în ce citesc sau pot empatiza cu cauza. În cazul anun?urilor de fundraising asta înseamn? c? prietenii care vor reac?iona cel mai bine sunt cei care probabil au mai donat deja sau au fost ei în?i?i sus?in?tori. La fel, întreab?-te câ?i dintre prietenii t?i practica un sport ?i vorbe?te-le lor prima oar?.

Asta nu înseamn? îns? c? nu exist? modalit??i prin care îi po?i trezi din letargie pe cei mai pu?in implica?i. Pentru „pasivi” mesajul trebuie construit în jurul ideeii de ac?iune. Trebuie s?-i implice ?i s? sublinieze c? se pot al?tura ?i altora care au donat deja. Po?i pune de exemplu acest mesaj într-un post de mul?umire c?tre cei care au donat deja. Uite un exemplu aici.

În accea?i idee, nu uita s? le reaminte?ti de beneficiile pe care ei le pot ob?ine alegând s? te sus?in?: de la faptul c? pot ajuta concret pe cineva, pân? la acela c? se pot al?tura unei comunit??i implicate, care dore?te s? schimbe în bine lucrurile din jur.

Despre timing – aici nu sunt foarte multe de spus. Trebuie s? te gânde?ti când sunt online cei mai mul?i dintre prietenii t?i. Majoritatea oamenilor î?i verific? Facebook-ul diminea?a când ajung la birou, în jurul prânzului ?i seara dup? ora 8. Încearc? s? postezi în jurul acestor ore ?i ai grij? s? nu ui?i s? le ceri prietenilor s? te sus?in? cu un share, a?a te asiguri c? postarea va ap?rea ?i pe „wall-ul” altor utilizatori ?i ca va r?mâne activ? mai mult timp.

Despre calitate –  Keep it simple. Tradus, încearc? s? folose?ti cât mai pu?ine cuvinte pompoase ?i explica?ii complicate. Suntem totu?i pe Facebook ?i majoritatea dintre noi evit?m mesajele negative natural. Treaba ta este s?-i faci pe oameni s? în?eleag? cât mai repede ce vrei ?i mai ales pentru cine. Furnizeaz? linkuri pentru cei care vor s? citeasc? mai multe ?i asigur?-te c? totul este cât se poate de transparent. Oamenii reac?ioneaz? la fotografii mai bine decât la text a?adar, dac? ai de unde s? faci rost de fotografii sau filme cu oamenii sau cauza pe care le sus?ii adaug?-le ?i pe acelea.

Ca un reminder, toate astea nu vor folosi îns? la nimic f?r? perseveren??. Posteaz? zilnic câte un anun? ?i nu uita s? te folose?ti ?i de alte mijloace: gen e-mailuri personalizate, e-mail pe adresa de grup de la munc? pentru a atrage aten?ia ?i altor oameni. Nu-?i fie team?, nimeni nu o s?-?i repro?eze c? ai dat un email în care strângi bani pentru copii bolnavi de cancer sau o alta cauz?”.

About Author

Andrei Chirtoc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.