fbpx

#SuntGalantom Archive

Un galantom din Africa la Bucure?ti

Un galantom din Africa a venit în var? la Semimaratonul Interna?ional Bucure?ti s? sus?in? construc?ia unui spital în Nigeria ?i a unui ad?post pentru oamenii str?zii în România. El alearg? într-un costum tradi?ional nigerian. Posibil s? îl reîntâlni?i ?i la Maratonul Bucure?ti în octombrie.

Alerg pentru Ro?ia Montan? – Interviu cu Alexandra Munteanu

V? facem cuno?tin?? cu un alt galantom – Alexandra Elena Munteanu. Ea alearg? pentru mai multe motive. Primul este acela de a sus?ine salvarea naturii din Ro?ia Montan?. Pute?i vedea în interviul de mai jos ce alt? motiva?ie mai are Alexandra.

Alergam pentru Alesia – Interviu Daniel si Magdalena Anghel

La Semimaratonul Interna?ional Bucure?ti, când am filmat clipul de promovare, am avut ocazia s? cunoa?tem mul?i oameni frumo?i, galantomi :), oameni care alerg? pentru o cauz?. Noi credem c? sunt mul?i astfel de oameni în România ?i care ar trebui promova?i mai mult. Din acest motiv începem...